Trực Tuyến : Thánh Lễ – Các Giờ Viếng Và Cầu Nguyện Cho Cha Phụ Tá Giuse Phạm Đình Phùng . Thứ 7 Ngày 1 – 12 – 2018

0
229

Thánh Lễ 2 :

Trực Tiếp – Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Linh Hồn Cha Giuse Phạm Đình Phùng Của Cộng Đoàn Giáo Xứ Nam Thái.

Thánh Lễ 1.

Trực Tiếp – Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Linh Hồn Cha Giuse Phạm Đình Phùng Của Cộng Đoàn Giáo Xứ Hoàng Xá

KHÔNG CÓ PHẢN HỒI

PHẢN HỒI BÀI VIẾT