Trực Tuyến : Tang Lễ Cha Cố Giuse Phạm Đình Phùng . Linh Mục Phụ Tá Giáo Xứ Đền Thánh Bác Trạch

0
450

Lễ Khâm Liệm – Nhập Quan – Phát Tang . Tang Lễ Cha Giuse Phạm Đình Phùng .

KHÔNG CÓ PHẢN HỒI

PHẢN HỒI BÀI VIẾT