[ FULL VIDEO ] Đại Lễ Chúa Phục Sinh – Tại Đền Thánh Bác Trạch Năm 2019

0
472
Ba ngày thánh thiện nhất trong năm là Tuần Tam Nhật (tiếng La tinh là Triduum), bắt đầu từ chiều thứ Năm Tuần Thánh và đến suốt chiều Chúa Nhật Phục Sinh.
Tuần Tam Nhật là “3 trong 1”, mang duy nhất một ý nghĩa mừng cái chết và sống lại của Đức Kitô (được gọi là Mầu nhiệm Vượt qua).
·         Vào chiều Thứ Năm Tuần Thánh, chúng ta đắm mình trong toàn bộ diễn biến Chúa chết và sống lại.
·         Trong Thứ Sáu Tuần Thánh, chúng ta được nghe đọc Cuộc Khổ Nạn của Đức Giêsu theo Tin Mừng Thánh Gioan.
·         Chiều Thứ Bảy Tuần Thánh và suốt Chúa nhật Phục Sinh, chúng ta làm mới bí tích Thánh Tẩy của mình – Lễ Vượt Qua từ sự chết bước vào cõi sống.

Tam Nhật Thánh Năm 2019 Tại Đền Thánh Bác Trạch Sẽ Được Ban Truyền Thông Đền Thánh . Truyền Hình Trực Tiếp Trên Các Kênh Sóng Của Đền Thánh Bác Trạch

 

[ FULL VIDEO ] Thánh Lễ Mừng Chúa Phục Sinh . Chúa Nhật Phục Sinh . Tại Đền Thánh Bác Trạch

[ FULL VIDEO ] Thánh Lễ Vọng – Mừng Chúa Phục Sinh , Tam Nhật Thánh .Tại Đền Thánh Bác Trạch

 

[FULL VIDEO ] Suy Niệm 14 Đàng Thánh Giá Cùng Đức Mẹ – Ngắm Dấu Đanh . Thứ 7 Tuần Thánh . Tại Đền Thánh Bác Trạch Năm 2019

 

[ FULL VIDEO ] Ngắm 15 Sự Thương Khó Đức Chúa Giêsu – Tháo Đanh Và Táng Xác Chúa – Đền Thánh Bác Trạch

[ FULL VIDEO ] Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Của Chúa Giêsu . Thứ Sáu Tuần Thánh . Tại Đền Thánh Bác Trạch

 

[ FULL VIDEO ] THÁNH LỄ TIỆC LY – THỨ NĂM TUẦN THÁNH

 

Chương Trình Tam Nhật Thánh Tại Đền Thánh Bác Trạch

 

Không có mô tả ảnh.

 

KHÔNG CÓ PHẢN HỒI

PHẢN HỒI BÀI VIẾT