Trực Tiếp : Đêm Diễn Nguyện & Thánh Lễ Vọng Mừng Chúa Giáng Sinh – Tại Đền Thánh Bác Trạch Năm 2019

0
217

 

Trực Tiếp : Đêm Diễn Nguyện Mừng Chúa Giáng Sinh – Tại Đền Thánh Bác Trạch Năm 2019

Truyền Thông: #denthanhbactrach #bactrachmedia #CameraPhanXuyen

 

Trực Tiếp : Thánh Lễ Vọng Mừng Chúa Giáng Sinh Tại Đền Thánh Bác Trạch Năm 2019

 

KHÔNG CÓ PHẢN HỒI

PHẢN HỒI BÀI VIẾT