[ Thư Mời ] Thánh Lễ Mừng Kính Thánh Giêrônimô và Têrêsa Hài Đồng Giêsu Quan Thầy Cộng Đoàn Đền Thánh Bác Trạch

0
963

[ Thư Mời ] Thánh Lễ Mừng Kính Thánh Giêrônimô và Têrêsa Hài Đồng Giêsu Quan Thầy Cộng Đoàn Đền Thánh Bác Trạch .

 

Thư Ngỏ Về Việc Chuẩn Bị Cho Năm Thánh 300 Năm Thành Lập Giáo Xứ Đền Thánh Bác Trạch

KHÔNG CÓ PHẢN HỒI

PHẢN HỒI BÀI VIẾT