[ Thư Mời ] Tham Dự Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng Kính Thánh Quan Thầy Giêrônimô Và Thánh Nữ Têrêsa Tại Miền Nam Năm 2019

0
2204

Đồng Hương Bác Trạch Tại Miền Nam

chúng con

Xin trân trọng kính mời quý cộng đoàn gần xa , trở về tham dự Thánh Lễ Đồng Tế

Kính Thánh Giêrônimô và Thánh Nữ Têrêsa

thứ hai , ngày 30 – 9 – 2 0 1 9

Thánh Lễ Đồng Tế được cử hành

Tại Giáo Xứ Phú Trung

1434 Lạc Long Quân , Quận Tân BìnhThành Phố Hồ Chí Minh

Vào lúc 10h , thứ hai , ngày 30 – 9 – 2019 . Do Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ Chủ Sự

Sự hiện diện của Quý Cộng Đoàn gần xa là niềm vui , hạnh phúc của Đồng Hương Bác Trạch Tại Miền Nam chúng con.

KHÔNG CÓ PHẢN HỒI

PHẢN HỒI BÀI VIẾT