[ Thư Mời ] Mừng 53 Năm Hồng Ân Thiên Chức Linh Mục Và Mừng Thọ 76 Tuổi – Đức Ông Giêrônimô Nguyễn Phúc Hạnh Và Làm Phép Nhà Mới

0
1171

[ Thư Mời ] Mừng 53 Năm Hồng Ân Thiên Chức Linh Mục Và Mừng Thọ 76 Tuổi – Đức Ông Giêrônimô Nguyễn Phúc Hạnh Và Làm Phép Nhà Mới

duconghanh1 doh2

KHÔNG CÓ PHẢN HỒI

PHẢN HỒI BÀI VIẾT