Thông Báo Về Bản Thiết Kế Ngôi Nhà Mục Vụ Giáo Xứ Đền Thánh Bác Trạch

0
551

Ban Truyền Thông Đền Thánh Bác Trạch xin gửi tới quý Đấng Bậc và Quý Cộng Đoàn bản thiết kế ngôi nhà mục vụ Giáo Xứ Đền Thánh Bác Trạch .
Bản thiết kế được treo công khai tại Quảng Trường Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II Đền Thánh Bác Trạch để tiếp tục nhận những đóng góp thiện chí từ tất cả mọi người.!

Mọi góp ý xây dựng công trình xin liên hệ trực tiếp :

Cha Chánh xứ Vinh Sơn Vũ Văn Hướng : 0975380135

Ban HDDMV Đền Thánh Bác Trạch 

Ông Gieronimo Trần Xuân Cách : 0963944377.

nha muc vu

KHÔNG CÓ PHẢN HỒI

PHẢN HỒI BÀI VIẾT