[ THÔNG BÁO ] ĐÌNH HOÃN MỪNG CÔNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CUNG ĐOẠN I NHÀ CHUNG ĐỀN THÁNH BÁC TRẠCH .

0
360

Cha Xứ , HĐMV Giáo Xứ Đền Thánh Bác Trạch Thông Báo

ĐÌNH HOÃN MỪNG CÔNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CUNG ĐOẠN I NHÀ CHUNG ĐỀN THÁNH BÁC TRẠCH .

Kính thưa quý Đấng Bậc và cộng đoàn dân chúa trong và ngoài giáo xứ Đền Thánh Bác Trạch đang làm ăn ở mọi miền đất nước.

Do tình hình Covit-19 tái bùng phát tại Đà Nẵng , miền trung và nhiều nơi khác… Trong tinh thần trách nhiệm đối với sức khỏ cộng đồng. Tôi lấy làm tiếc vì phải quyết định ĐÌNH HOÃN MỪNG CÔNG CUNG ĐOẠN I NHÀ CHUNG CỦA ĐỀN THÁNH BÁC TRẠCH vào ngày 15.08.2020 ( Lễ Đức Mẹ Lên Trời ) .

Tôi cảm ơn và cáo lỗi với lòng nhiệt thành của mọi thành phần Dân Chúa trong và ngoài Giáo Xứ Đền Thánh Bác Trạch. Nhưng Lòng tín thác vào Lòng Chúa Thương Xót , tình hiệp thông của Đại Gia Đình Giáo Xứ. Tiếng Khẩn cầu cho đại dịch chấm dứt vẫn âm thầm vang vọng trong lòng mỗi người . Chúng ta hy vọng đại gia đình Giáo Xứ sẽ đoàn tụ chung quanh người Cha ( Thánh Giêrônimô và Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu – 30.09 và 01.10 năm 2020 ).

Văn Phòng Giáo Xứ
Đền Thánh Bác Trạch
Ngày 07.08.2020

KHÔNG CÓ PHẢN HỒI

PHẢN HỒI BÀI VIẾT