Thánh Lễ Mừng Kính Đức Mẹ La Vang – Quan Thầy Ban Trang Trí Đền Thánh Bác Trạch

0
189

Hồi 18h ngày 13.08.2018, tại linh đài La Vang Bác Trạch, Đức Ông Thomas Trần Trung Hà đã chủ sự Thánh Lễ trong thể Mừng Kính Đức Mẹ Lavang – Quan Thầy của ban Trang Trí Đền Thánh Bác Trạch.

KHÔNG CÓ PHẢN HỒI

PHẢN HỒI BÀI VIẾT