Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Linh Hồn Cha Giuse Phạm Đình Phùng Của Cộng Đoàn Giáo Xứ Hoàng Xá Tại Đền Thánh Bác Trạch

0
712

Vào Hồi 8h30′ Sáng Thứ Bảy . Ngày 1 – 12 -2018 . Đông Đảo Quý Cộng Đoàn Giáo Xứ Hoàng Xá , Cùng Với Quý Cha Miền Vũ Thư , Quý Tu Sĩ Nam Nữ Cùng Cộng Đoàn Giáo Xứ Đền Thánh Bác Trạch. Cùng Hiệp Dâng Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Cha Giuse Phạm Đình Phùng . Linh Mục Phụ Tá Giáo Xứ Đền Thánh Bác Trạch

Sau Thánh Lễ Tại Đền Thánh. Quý Cha Đồng Tế Cùng Các Ban Ngành Đoàn Hội Và Toàn Thể Quý Cộng Đoàn Đã Vào Khu Vực Đặt Thi Hài Cha Giuse Viếng Và Cầu Nguyện Cho Ngài.

Kính Xin Quý Đấng Bậc Và Toàn Thể Cộng Đoàn Hiệp Ý Cầu Nguyện Cho Cha Giuse Chóng Được Về Hưởng Nhan Thánh Chúa

Trong hình ảnh có thể có: 19 người, đám đông

Trong hình ảnh có thể có: 17 người, mọi người đang đứngTrong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, đám cưới và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 16 người, đám đôngTrong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứngTrong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứngTrong hình ảnh có thể có: 1 ngườiTrong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứngTrong hình ảnh có thể có: 1 ngườiTrong hình ảnh có thể có: 2 ngườiTrong hình ảnh có thể có: 1 ngườiTrong hình ảnh có thể có: 1 ngườiTrong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, đám cưới và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng và hoaTrong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng và hoaTrong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng và hoaTrong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng và hoaTrong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang ngồi và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang đứngTrong hình ảnh có thể có: 1 người, hoaTrong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, hoa, thực vật và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang đứng, đám đông và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứngTrong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người trên sân khấu, mọi người đang đứng, đám cưới và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: 6 người, đám đông và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng, đám cưới, đám đông và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: 1 người, đám cưới, đám đông và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: bầu trời và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng, hoa và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang đứng, mọi người đang đi bộ, đám cưới và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: 7 ngườiTrong hình ảnh có thể có: 14 ngườiTrong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng và trong nhà

KHÔNG CÓ PHẢN HỒI

PHẢN HỒI BÀI VIẾT