Suy Niệm Chúa Nhật XXVI TN Năm B

0
30

Suy Niệm Chúa Nhật XXVI TN Năm B

Tác Giả : Giêrônimô Phạm Tiền – Tu hội sống thánh thể

Suy niệm: Mc 9, 38-43.45.47-47

“Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi”
Vâng, nếu như những ai đã từng đọc trang Tin Mừng của Chúa nhật XXVI thường niên hôm nay có lẽ chúng ta bất ngờ vì Đức Giê-su dạy một giáo lý thật kỳ cục chăng? Ngài nói: “Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi”.
Thật vậy, cuộc sống của ngày hôm nay là một tình trạng bạo lực đang lan tràn khắp thế giới và nó đang làm tổn thương đến nhiều người, vậy mà Đức Giê-su lại nói: “Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi”, có vẻ như Ngài đồng tình với những bạo lực xã hội, đồng tình với những cái dã man của thế giới tục hóa chăng? Nhưng không, Đức Giê-su không có ý ám chỉ chúng ta phải chặt chân, tay của mình đi vì những cớ vấp phạm, nhưng Đức Giê-su muốn dạy cho chúng ta bài học rằng: con người chúng ta phải biết ăn năn hối cải và trở về với những gì là chính mình. Không những thế, Đức Giê-su con mòi gọi chúng ta không được làm cớ cho người khác vấp phạm kẻo không những mình bị diệt vong mà cò lôi kéo cả người khác đi đến sự chết đời đời. Hơn thế, nếu chúng ta chỉ biết sống vì lợi ích cho chính mình để làm những điều xấu, hay làm hại người khác, hoặc dẫn người khác đến sự tội đó là điều không thể chấp nhận. Cho nên, điều chúng ta làm cớ cho người khác vấp phạm thì đáng bị Đức Giê-su lên án, vì ngài muốn chúng ta nên tốt hơn.
Mặt khác, chúng ta lần dở lại những câu đầu của trang Tin Mừng cho chúng ta thấy rằng: Trong khi Đức Giê-su huấn luyện các Tông Đồ để giao phó cho họ Giáo Hội của Ngài, thì những người khác đi công bố Tin Mừng trừ quỷ. Cũng vậy, trong thực tại Giáo Hội ngày hôm nay còn có nhiều người khác, dưới nhiều danh xưng Ki-tô hữu khác nhau, dấn thân vào công việc loan báo Tin Mừng. Việc loan báo Tin Mừng của những người ở ngoài Giáo Hội, đôi khi chống lại Giáo Hội, làm cớ cho người khác bỏ Chúa là một thách đố đặt ra cho Giáo Hội và cho chính mỗi người chúng ta. Đàng khác ý thức truyền giáo lại không có: quá nhiều người Công Giáo không hề ra khỏi những thói quen giữ đạo và đoàn nhóm bé tí của họ, và Giáo Hội hầu như vắng bóng ở nhiều môi trường, đặc biệt các khu bình dân đông đúc ven đô và các nhóm di dân. Vậy thì làm sao chúng ta co thể kết án những anh chị em, nhờ hoạt động truyền giáo, đã đem nhiều người về với Đức Ki-tô, giữa lòng những cộng đoàn sốt sắng và nhiệt tình, cho dù ở đó, mọi sự chưa đạt được như chính Giáo Hội mong muốn. Tuy nhiên chúng ta có thể chấp nhận được, bởi vì những người truyền giáo chỉ là những người gieo còn Thiên Chúa mới chính là tác nhân làm cho hoa trái đó phát triển và lớn lên.
Qua đó, trang Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta hãy làm việc vì nhân danh Đấng từ trời mà đến, chứ không phải chúng ta làm việc vì lợi ích của một cá nhân hay tập thể. “Ai nhân danh Thầy mà cho các con một ly nước vì lẽ các con thuộc về Đức Ki-tô, Thầy bảo thật các con: kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu.” Đồng thời, tôi và bạn hãy sống cho một lý tưởng cao đẹp là biết biến lợi ích thực tại cho một tương lai hơn là chỉ tìm lợi ích thực tại cho chính mình, để rồi chúng ta chỉ biết đem thiệt hại cho thế hệ mai sau. Và như vậy phần thưởng Nước Trời dành cho những ai yêu mến Ngài.

KHÔNG CÓ PHẢN HỒI

PHẢN HỒI BÀI VIẾT