[ Rip] Xin cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn cụ Philumena Ngô Thị Vui ( Giáo Khu IV ) mới qua đời

0
310

Trong niềm tin vào sự phục sinh của Đức Giêsu – Kitô , ban truyền thông Đền Thánh Bác Trạch xin kính báo :

Cụ Philumena Ngô Thị Vui.
Sinh năm 1918 ,
Trú quán tại Giáo Khu IV – Đền Thánh Bác Trạch
Cụ được Chúa gọi về gồi 16h30 ngày 18.10.2018.
Cụ hưởng ơn Chúa nơi trần thế 100 Năm.
Vậy chúng con xin kính báo để quý Đấng Bậc và Quý Cộng Đoàn xa gần được biết để hiệp thông , cầu nguyện và chia sẻ với đại Gia Tang.
Xin thành kính phân ưu cùng đại gia đình tang quyến.!\
Xin Chúa đón nhận linh hồn CỤ Philumena về nước Chúa muôn đời . Amen!

IMG_9411

KHÔNG CÓ PHẢN HỒI

PHẢN HỒI BÀI VIẾT