[ Rip – Cáo Phó ] Xin Mọi Người Cầu Nguyện Cho Linh Hồn Ông Giê rô ni mô Trần Văn Ban Mới Qua Đời Tại Giáo Khu III Đền Thánh Bác Trạch

0
519

Trong niềm tin vào sự Phục Sinh của Chúa Giêsu – Kitô, ban Truyền Thông Đền Thánh Bác Trạch xin kính báo .
Ông Giêrônimô  Trần Văn Ban .
Sinh Năm 1948, Tại Giáo Khu II Đền Thánh Bác TrạchTrú Quán Tại Giáo Khu III , Đền Thánh Bác Trạch
Được Chúa thương gọi về hồi 22h ngày 13.01.2019.
Hưởng ơn Chúa nơi trần thế 71 Năm.
Vậy chúng con xin kính báo để quý Đấng Bậc, quý Cộng đoàn xa gần hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Ông Giêrônimô  sớm được hưởng vinh phúc nước Chúa muôn đời.
Xin thành kính phân ưu cùng đại gia đình tang quyến.

Chương Trình Lễ Tang :

49844866_2289803261253561_3410480719112175616_n

KHÔNG CÓ PHẢN HỒI

PHẢN HỒI BÀI VIẾT