[ RIP – CÁO PHÓ ] Xin Hiệp Thông Cầu Nguyện Cho Linh Hồn Bà Philumena Nguyễn Thị Mộng Giáo Khu 3 Mới Qua Đời

0
328

[ RIP – CÁO PHÓ ] Xin Hiệp Thông Cầu Nguyện Cho Linh Hồn Bà Philumena Nguyễn Thị Mộng Giáo Khu 3 Mới Qua Đời

Trong niềm tin vào sự phục sinh của Chúa kito , Ban Truyền Thông Đền Thánh Bác Trạch xin kính báo :

Bà Philumena Nguyễn Thị Mộng
Sinh Năm 1948 Tại Giáo Khu 3 Đền Thánh Bác Trạch

Được Chúa thương gọi về hồi 15h45p ngày 31.01.2020

Hưởng hơn Chúa nơi trần thế 73 tuổi.
vậy chúng con xin kính báo để quý Đấng Bậc và Quý Cộng đoàn xa gần được biết để cùng hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Bà Philumena sớm được hưởng vinh phúc nước trời .
Xin thành kính phân ưu cùng đại gia đình tang quyến.!

Chương trình lễ tang : 

KHÔNG CÓ PHẢN HỒI

PHẢN HỒI BÀI VIẾT