[ Rip – Cáo Phó ] Xin Cộng Đoàn Hiệp Thông Cầu Nguyện Cho Linh Hồn Ông Trùm Giêrônimô Nguyễn Quang Hưng – Giáo Khu II Mới Qua Đời

0
324

Trong niềm tin vào sự phục sinh của Đức Kitô , Ban Truyền Thông Đền Thánh Bác Trạch xin kính báo :

Ông Trùm Giêrônimô Nguyễn Quang Hưng

Sinh Năm : 1954 . Tại Giáo Khu II , Đền Thánh Bác Trạch

Được Chúa gọi về hồi 20H10′ ngày 22 – 11 – 2019

Hưởng Ơn Chúa nơi trần thế 66 Tuổi

Vậy Chúng con xin kính báo để quý Đấng Bậc , Quý Cộng Đoàn được biết để hiệp dâng cầu nguyện cho linh hồn Ông Trùm Giêrônimô sớm được hưởng vinh phúc nước trời !

KHÔNG CÓ PHẢN HỒI

PHẢN HỒI BÀI VIẾT