[ Rip – Cáo Phó ] Xin cộng đoàn hiệp Thông cầu nguyện cho linh hồn Ông Quản Giê rônimô Trần Minh Cước – Giáo Khu II Mới Qua Đời

0
305

Trong niềm tin vào sự phục sinh của Đức Kitô , Ban Truyền Thông Đền Thánh Bác Trạch xin kính báo :

Ông Quản  Giêrônimô Trần Minh Cước

Sinh Năm 1948

Tại Giáo Khu II , Đền Thánh Bác Trạch

Được Chúa gọi về hồi 0H28p ngày 18.04.2019

Hưởng Ơn Chúa nơi trần thế 72 Tuổi

Vậy Chúng con xin kính báo để quý Đấng Bậc , Quý Cộng Đoàn được biết để hiệp dâng cầu nguyện cho linh hồn Ông Giêrônimô sớm được hưởng vinh phúc nước trời !

 

 

27822471-D79D-4AC8-9C81-40049B9A3D11

KHÔNG CÓ PHẢN HỒI

PHẢN HỒI BÀI VIẾT