[ Rip – Cáo Phó ] Xin Cộng Đoàn Hiệp Thông Cầu Nguyện Cho Linh Hồn Ông Giêrônimô Nguyễn Văn Đĩnh – Giáo Khu II Mới Qua Đời

0
276

Trong niềm tin vào sự phục sinh của Đức Kitô Phục sinh, Ban Truyền Thông Đền Thánh Bác Trạch xin kính báo :

Ông Giêrônimô Nguyễn Văn Đĩnh

Sinh năm 1952 Tại Giáo Khu 3 – Đền Thánh Bác Trạch.Nay Trú Quán Tại Giáo Khu 2 Đền Thánh Bác Trạch
Ông Giêrônimô Đã được Chúa gọi về hồi 8h30 ngày 8.1.2020

Ông hưởng ơn Chúa nơi trần thế 69 Tuổi .

Vậy chúng con xin kính báo để quý đấng bậc và quý cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Ông Giêrônimô sớm được hưởng vinh phúc nước trời

KHÔNG CÓ PHẢN HỒI

PHẢN HỒI BÀI VIẾT