[ Rip – Cáo Phó ] Xin Cộng Đoàn Hiệp Thông Cầu Nguyện Cho Linh Hồn Cụ Trùm Phêrô Nguyễn Xuân Hướng – ( Giáo Họ Quảng Châu ) Mới Qua Đời

0
1698

Trong niềm tin vào sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô , Ban Truyền Thông Đền Thánh Bác Trạch xin kính báo :
Cụ Trùm Phêrô Nguyễn Xuân Hướng

Sinh năm 1948 ,
Trú quán tại : Giáo Khu I , Giáo Họ Quảng Châu , Đền Thánh Bác Trạch.
Được Chúa thương gọi về hồi 18h ngày 16.08.2018 .

Cụ hưởng ơn Chúa nơi trần thế 70 năm.
Vậy chúng con xin kính báo để quý Đấng Bậc, Quý Cộng đoàn xa gần được biết để hiệp thông cầu nguyện cho Linh Hồn Cụ Phê rô sớm được hửơng vinh phúc  nước trời.

Xin Thành kính phân ưu cùng đại gia đình tang quyến.!

Chương trình lễ tang:

cu huong

KHÔNG CÓ PHẢN HỒI

PHẢN HỒI BÀI VIẾT