[ Rip – Cáo Phó ] Xin Cộng Đoàn Hiệp Thông Cầu Nguyện Cho Linh Hồn Cụ Maria Ngô Thị Ngoan – Giáo Khu I mới Qua Đời

0
1001

Trong niềm tin vào sự Phục Sinh của Chúa Giêsu – Kitô, ban Truyền Thông Đền Thánh Bác Trạch xin kính báo .
Cụ Maria Ngô Thị Ngoan

Tên thường gọi là Cụ Ruệ
Sinh Năm 1931  , Tại Giáo Xứ Vinh Sơn .
Được Chúa thương gọi về hồi 3h15h ngày 06.02.2019.
Hưởng ơn Chúa nơi trần thế 88 Năm.
Vậy chúng con xin kính báo để quý Đấng Bậc, quý Cộng đoàn xa gần hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Cụ Maria sớm được hưởng vinh phúc nước Chúa muôn đời.
Xin thành kính phân ưu cùng đại gia đình tang quyến.

Chương Trình Lễ Tang : 

dsds

KHÔNG CÓ PHẢN HỒI

PHẢN HỒI BÀI VIẾT