[ RIP – Cáo Phó ] Xin Cộng Đoàn Hiệp Thông Cầu Nguyện Cho Linh Hồn Cụ Giêrônimô Phạm Tuận Mới Qua Đời Tại Giáo Khu 1 – Đền Thánh Bác Trạch

0
291

[WBTR] Trong niềm tin vào sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô , ban Truyền Thông Đền Thánh Bác Trạch xin kính báo :

Cụ Giêrônimô Phạm Tuận


Sinh năm 1928 tại  
Giáo Khu 1 , Đền Thánh Bác Trạch – Giáo Phận Thái Bình

Được Chúa gọi về hồi 11h20 ngày 10.9.2020 

( Âm lich ngày 23.07.Canh Tý )

Hưởng ơn Chúa nơi trần thế 92 Tuổi .

Vậy chúng con xin kính báo để quý Đấng Bậc và Quý Cộng Đoàn xa gần hiệp thông chia sẻ và cầu nguyện cho Linh Hồn Cụ Giêrônimô sớm được hưởng vinh phúc nước trời.

Thành kính phân ưu cùng đại gia đình tang quyến !

 

Chương Trình Tang Lễ

85159ebfe0821fdc4693

KHÔNG CÓ PHẢN HỒI

PHẢN HỒI BÀI VIẾT