[ Rip – Cáo Phó ] Xin Cộng Đoàn Hiệp Thông Cầu Nguyện Cho Linh Hồn Cụ Giêrônimô Nguyễn Văn Phấn – Giáo Khu III Mới Qua Đời

0
1659

Trong niềm tin vào sự phục sinh của Chúa Ki-tô, Ban Truyền Thông Đền Thánh Bác Trạch xin kính báo :

Cụ Giêrônimô Nguyễn Văn Phấn
Sinh năm 1933 tại Giáo Khu III – Đền Thánh Bác Trạch
Được Chúa thương gọi về hồi : 3h55p ngày 13.08.2018
Hưởng ơn Chúa nơi trần thế 85 Năm.
Vậy ban truyền thông xin kính báo để quý Đấng Bậc , quý Cộng Đoàn Hiệp thông chia se và cầu nguyện cho linh hồn Cụ Giêrônimô sớm được hưởng vinh phúc nước trời.

Xin thành kính phân ưu cùng đại gia đình tang quyến !

Chương trình lễ tang : ( Chương trình được gia đình lùi sớm hơn so với thông báo ban đầu – đã cập nhật  ) 

39074814_503404936788244_8801052751657172992_n

 

KHÔNG CÓ PHẢN HỒI

PHẢN HỒI BÀI VIẾT