[ Rip – Cáo Phó ] Xin Cộng Đoàn Hiệp Thông Cầu Nguyện Cho Linh Hồn Cụ Giêrônimô Nguyễn Văn Man – Giáo Khu I Mới Qua Đời

0
127

Trong niềm tin vào sự phục sinh của Đức Kito Phục sinh, Ban Truyền Thông Đền Thánh Bác Trạch xin kính báo :

Cụ Giêrônimô Phạm Văn Man
Sinh năm 1928 Tại Giáo Khu 1 Giáo Xứ Đền Thánh Bác Trạch.
Cụ được Chúa gọi về hồi 1h00 ngày 29.12.2019
Cụ hưởng ơn Chúa nơi trần thế 92 Tuổi .

Vậy chúng con xin kính báo để quý đấng bậc và quý cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Cụ Giêrônimô sớm được hưởng vinh phúc nước trời

KHÔNG CÓ PHẢN HỒI

PHẢN HỒI BÀI VIẾT