[ RIP – Cáo Phó ] Xin Cộng Đoàn Hiệp Thông Cầu Nguyện Cho Linh Hồn Cụ Giêrônimô Nguyễn Đức Giản Mới Qua Đời Tại Giáo Khu 4 – Đền Thánh Bác Trạch

0
562

[WBTR] Trong niềm tin vào sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô , ban Truyền Thông Đền Thánh Bác Trạch xin kính báo :

Cụ Giêrônimô Nguyễn Đức Giản
Sinh năm 1950 tại Giáo Khu 4 , Đền Thánh Bác Trạch – Giáo Phận Thái Bình

Được Chúa gọi về hồi 3h00 ngày 20.07.2020 

( Âm lich ngày 30.05.Canh Tý )

Hưởng ơn Chúa nơi trần thế 70 Tuổi .

Vậy chúng con xin kính báo để quý Đấng Bậc và Quý Cộng Đoàn xa gần hiệp thông chia sẻ và cầu nguyện cho Linh Hồn Cụ Giêrônimô sớm được hưởng vinh phúc nước trời.

Thành kính phân ưu cùng đại gia đình tang quyến !

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TANG : 

KHÔNG CÓ PHẢN HỒI

PHẢN HỒI BÀI VIẾT