[ Rip – Cáo Phó ] Xin cộng đoàn hiệp Thông cầu nguyện cho linh hồn Cụ Giêrônimô Bùi Hoàng Điểu – Giáo Khu IV Mới Qua Đời

0
340

 

Trong niềm tin vào sự phục sinh của Đức Kitô , Ban Truyền Thông Đền Thánh Bác Trạch xin kính báo :

Cụ Giêrônimô Bùi Hoàng Điểu

Sinh Năm : 1927

Tại Giáo Khu IV , Đền Thánh Bác Trạch

Được Chúa gọi về hồi 08H00′ ngày 25.08.2019

Hưởng Ơn Chúa nơi trần thế 92 Tuổi

Vậy Chúng con xin kính báo để quý Đấng Bậc , Quý Cộng Đoàn được biết để hiệp dâng cầu nguyện cho linh hồn Cụ Giêrônimô sớm được hưởng vinh phúc nước trời !

KHÔNG CÓ PHẢN HỒI

PHẢN HỒI BÀI VIẾT