[ Rip – Cáo Phó ] Xin cộng đoàn hiệp Thông cầu nguyện cho linh hồn Bà Philumena Trần Thị Xuyên – Giáo Khu III Mới Qua Đời

0
791

Trong niềm tin vào sự phục sinh của Đức Kitô , Ban Truyền Thông Đền Thánh Bác Trạch xin kính báo :

Bà Philumena Trần Thị Xuyên

Sinh Ngày : 6 – 4 – 1967 . Tại Giáo Khu II , Đền Thánh Bác Trạch

Trú Quán Tại Giáo Khu III . Đền Thánh Bác Trạch

Được Chúa gọi về hồi 3H30′ ngày 19 – 9 – 2019

Hưởng Ơn Chúa nơi trần thế 53 Tuổi

Vậy Chúng con xin kính báo để quý Đấng Bậc , Quý Cộng Đoàn được biết để hiệp dâng cầu nguyện cho linh hồn Bà Philumena sớm được hưởng vinh phúc nước trời !

KHÔNG CÓ PHẢN HỒI

PHẢN HỒI BÀI VIẾT