[ Rip – Cáo Phó ] Xin Cộng Đoàn Hiệp Thông Cầu Nguyện Cho Linh Hồn Bà Catarina Trần Thị Hoa

0
1454
Trong niềm tin vào sự phục sinh của Chúa Giê su – Ki Tô , Ban Truyền thông Đền Thánh Bác Trạch xin kính báo :
Bà Catarina Trần Thị Hoa ( tên thường gọi là bà Thức )
Sinh năm 1949 , trú quán tại Giáo Khu III Đền Thánh Bác Trạch
Bà được Chúa gọi về hồi 15h ngày 13.08.2018
Hưởng ơn Chúa nơi trần thế 69 năm.
Vậy chúng con xin kính báo để quý Đấng Bậc và Quý Cộng đoàn được biết để hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Bà Catarina sớm được hưởng vinh phúc nước trời.!

Xin thành kính phân ưu cùng đại gia đình tang quyến !

Chương Trình Lễ Tang : ba thuc sua ba thuc

KHÔNG CÓ PHẢN HỒI

PHẢN HỒI BÀI VIẾT