[ Rip – Cáo Phó ] Xin Cầu Nguyện Cho Linh Hồn Ông Giêrônimô Phạm Bá Nghiêm – Giáo Khu II mới qua đời

0
361

Trong niềm tin vào sự phục sinh của Chúa Ki tô , ban truyền Thông Đền Thánh Bác Trạch xin kính báo :
Ông Giêrônimô Phạm Bá Nghiêm
Sinh năm 1949 tại Giáo Khu II Đền Thánh Bác Trạch .
Được Chúa Thương gọi về hồi 3h00 ngày02.04.2019
Hưởng ơn Chúa nơi Trần Thế 70 Tuổi .

Vậy ban truyền Thông xin kính báo để quý Đấng Bậc và quý Cộng Đoàn xa gần được biết để cầu nguyện cho linh hồn Ông Giêrônimô sớm được hưởng vinh phúc nước trời !
Thành kính phân ưu cùng đại gia đình tang quyến !

Chương Trình Lễ Tang :
55912360_792658551104059_4363775227587461120_n

KHÔNG CÓ PHẢN HỒI

PHẢN HỒI BÀI VIẾT