Lịch sử Đền Thánh Bác Trạch (kỳ 5) – Thời kỳ phôi thai

0
233

Theo truyền ngôn và dã xử, khoảng những năm đầu thế kỷ 18 ở vùng này có ông Phạm Đình Nghiễm, là một viên quan có nhiều công với triều đình Lê – Trịnh nên được nhà Vua phong là Vũ Bá Hộ.

Phần 2
GIÁO XỨ BÁC TRẠCH
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
CHƯƠNG I:
GIÁO XỨ BÁC TRẠCH THẾ KỶ 18
1.Thời kỳ Phôi thai:
Theo truyền ngôn và dã xử, khoảng những năm đầu thế kỷ 18 ở vùng này có ông Phạm Đình Nghiễm, là một viên quan có nhiều công với triều đình Lê – Trịnh nên được nhà Vua phong là Vũ Bá Hộ. Ông có nhiều mối quan hệ rộng lớn và đã gặp được các thừa sai tới giảng Đạo ở vùng Sơn Nam. Sau khi tiếp xúc với các nhà truyền Giáo, ông đã hiểu chân lý Đạo Chúa và đã chịu phép Rửa Tội, trở thành tín hữu Công giáo, rồi chính thân thế của ông đã là “Nhịp cầu” đưa ánh sáng Đức Tin đến với những người sống trong vùng Bác Trạch này.

Khi hạt giống Đức Tin ở vùng này phát triển, thì nhu cầu xây dựng một nơi để các tín hữu tụ họp cầu nguyện là điều cần thiết. Vì thế, thời kỳ này ở khuTây Đoài ( khu 4 xóm 6 phần đất nhà ông Trùm Hoàng hiện nay) có một khu đất rộng, quan Vũ Bá Hộ Phạm Đình  Nghiễm cho xây Chùa Trạch, phần đất còn lại quan cho giáo hữu làm nhà giáo để cầu nguyện. Giáo hữu đã đắp tường đất và lợp rạ. Đây là Nhà Thờ đầu tiên của cánh động truyền Giáo Bác Trạch, lấy tước hiệu Đức Bà Rosa, bổn mạng Nam giới là Thánh Đaminh, bổn mạng Nữ giới là Thánh  Philomela đồng trinh tử Đạo.

Theo “Sử ký địa phận Trung” khi viết về sự kiện Cha Francisco Gil del Federich Tế O.P. bị bắt có đoạn: “Vậy ngày mồng 3 tháng Augusto (tháng 8 – NV) năm 1737 là ngày hôm trước lễ ông thánh Duminhgô Cha cả ta, Cha Tế (F. Francisco Gil del Federich) phải bắt tại làng Lục Thuỷ mà điệu đến Kinh.
Người sang Đàng Ngoài năm 1735. Trước Người coi bổn đạo về huyện Trực Ninh và Vũ Tiên, làm phúc làm phận trong xứ Mèn và xứ Bác Trạch …”

Cũng nên biết, giáo dân Việt Nam dã phiên âm tên Thánh Đominique (1170 – 1221) là Du – minh – gô rồi sau là Đô mi ni cô. Đức Cha Hồ Ngọc Cẩn – Giám mục Bùi Chu phiên âm lại là Đaminh.
Tên mới này mang âm điệu Việt Nam và dễ nhớ (X. lịch sử địa phận Bùi Chu. Trang 161).

Từ những dữ kiện trên đây, cho chúng ta một cái nhìn khái quát về thời kỳ phôi thai của Giáo xứ và có thể tin tưởng rằng: Tiền nhân Bác Trạch đã đón  nhận Tin Mừng vào những năm đầu của thế kỷ 18.

KHÔNG CÓ PHẢN HỒI

PHẢN HỒI BÀI VIẾT