Lễ Khâm Liệm – Nhập Quan Và Phát Tang . Tang Lễ Cha Giuse Phạm Đình Phùng . Linh Mục Phụ Tá Giáo Xứ Đền Thánh Bác Trạch

0
362

Vào Hồi 18h00′ Ngày 30 – 12 -2018 Quý Đức Ông , Quý Cha , Quý Sơ , Quý Thầy Cùng Cộng Đoàn Giáo Xứ Đền Thánh Bác Trạch , Quý Ân ,Thân, Nhân , Họ Hàng Linh Tông Huyết Tộc , Quý Xứ Họ Trong Giáo Phận Đã Cử Hành Lễ Khâm Liệm – Nhập Quan Và Phát Tang . Tang lễ Cha Giuse Phạm Đình Phùng . Tại Nhà Chung Giáo Xứ Đền Thánh Bác Trạch .

Chủ Sự Các Nghi Thức Là Cha Vinh Sơn Nguyễn Quốc Hoàn . Linh Mục Phụ Tá Giáo Xứ Đền Thánh Bác Trạch Và Cũng Là Phó Ban Tổ Chức Lễ Tang.

Sau Nghi Thức Làm Khâm Liệm – Nhập Quan – Phát Tang . Cùng Với Cha Phụ Tá Vinh Sơn Cùng Có Quý Đức Ông , Quý Cha Trong Giáo Phận , Quý Sơ , Quý Thầy . Cùng Đông Đảo Quý Cộng Đoàn Giáo Xứ Đền Thánh Và Các Xứ Họ Quý Ân ,Thân, Nhân , Họ Hàng Linh Tông Huyết Tộc . Hiệp Lời Cầu Nguyện Cho Cha Giuse  Qua Các Giờ Viếng Của Giáo Xứ Đền Thánh Bác Trạch , Các Giáo Họ , Các Giáo Khu.

Kính Xin Quý Đấng Bậc Cùng Cộng Đoàn Xa Gần Thêm Lời Cầu Nguyện Cho Cha Giuse Chóng Được Về Hường Nhan Thánh Chúa.

Trong hình ảnh có thể có: 6 người

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 5 người

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng và đám đông

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 4 người

Trong hình ảnh có thể có: 8 người

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 2 người

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 11 người

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 12 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng, mọi người trên sân khấu và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 6 người

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người trên sân khấu và mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 12 người

 

 

KHÔNG CÓ PHẢN HỒI

PHẢN HỒI BÀI VIẾT