Đền Thánh Bác Trạch – Hướng Dẫn Các Nghi Thức Phụng Vụ Và Các Thánh Lễ Để Phòng Tránh Dịch COVIT 19

0
121

Đền Thánh Bác Trạch – Hướng Dẫn Các Nghi Thức Phụng Vụ Và Các Thánh Lễ Để Phòng Tránh Dịch COVIT 19.

Cha Chánh Xứ Vinh Sơn Vũ Văn Hướng

#denthanhbactrach
#bactrachmedia
#COVIT19

THÔNG BÁO CỦA TÒA GIÁM MỤC THÁI BÌNH GỬI CỘNG ĐOÀN DÂN CHÚA

Trọng kính: Cha Tổng Đại Diện, Quí cha quản hạt, quí cha, quí bề trên các Dòng, quí thầy phó tế, quí tu sĩ nam nữ và anh chị em.

Trong thư chung mục vụ, Đức cha Giáo phận đã có những chỉ dẫn về việc cầu nguyện và đề phòng dịch bệnh. Hôm nay, Đức cha Giáo phận đã họp với hội đồng linh mục và ban tư vấn, trong sự khôn ngoan và cân nhắc, xin thông báo như sau:

1. Tuần tĩnh tâm năm linh mục đoàn Giáo phận Thái Bình theo chương trình đã thông báo từ ngày 09-13/3/2020 sẽ chuyển vào đầu mùa vọng tháng 12/2020, cụ thể ngày giờ sẽ thông báo sau.

Thế nhưng, ngày tĩnh tâm tháng 3 của các linh mục vẫn giữ như thường lệ, vào sáng thứ năm ngày 12/03/2020.

2. Tuần đại phúc cấp Giáo phận từ ngày 22/3-01/4/2020 năm nay sẽ không tổ chức tại 20 giáo xứ như thường khi nữa. Thay vào đó, mỗi giáo xứ sẽ chủ động chuẩn bị tâm hồn cho giáo dân trong giáo xứ đón nhận ơn sám hối.

3. Lễ giới trẻ cấp Giáo phận vào Chúa nhật Lễ Lá, ngày 5/04/2020 sẽ không tổ chức theo như dự kiến nữa.

4. Lễ Truyền Dầu vào 08g00 sáng thứ năm, ngày 09/04/2020 tại nhà thờ Chính tòa theo tinh thần gọn nhẹ.

5. Lễ Lòng Chúa thương xót tại Đền thánh Bác Trạch vào Chúa nhật II Phục sinh, ngày 19/04/2020, sẽ tổ chức theo cấp địa phương , không tổ chức theo cấp Giáo phận.

Các giáo xứ phổ biến
Kinh xin ơn mau chấm dứt dịch bệnh covid-19
như trong thư chung Đức cha đã gửi, để cầu nguyện cho đại dịch bệnh nguy hiểm này chóng qua.

Thái Bình ngày 4/3/2020

Văn phòng Tòa Giám Mục

Lm. Ga. Chu Văn Yên

KHÔNG CÓ PHẢN HỒI

PHẢN HỒI BÀI VIẾT