Chúa nhật II thường niên A

0
76

Suy niệm:

Thiên Chúa dựng nên mọi loài vật, rồi chiều ngày thứ sáu hội các thú vật lại. Thú vật nào cũng thấy mình hoàn toàn đầy đủ, chúng tạ ơn Thiên Chúa, trừ con chiên đứng rầu rĩ. Thiên Chúa hỏi:

Chiên ơi, sao con buồn không vui vẻ như mấy con kia?

– Thưa Chúa, con cũng muốn vui, nhưng Chúa dựng nên con không cho con cách gì tự vệ. Làm sao con sống?

Thiên Chúa hỏi:

– Vậy con muốn có móng sắc như con gấu, như con kên kên chăng?

– Thưa không!

– Con muốn có răng sắc như răng sư tử, như chó sói không?

– Thưa không! Con chỉ muốn có khí giới để tự vệ mà thôi, không phải để làm hại kẻ khác.

 Thiên Chúa suy nghĩ rồi nói:

Con muốn sống trong tình thương và hoà bình. Vậy ta cho con được như ý. Ta cho con những đức tính bảo vệ con khỏi bị hại. Ngài ban cho chiên ba đức tính: Biết vâng phục, nhịn nhục và trung thành.

Qua câu chuyện trên, hình ảnh con chiên được coi là loài động vật hiền lành nhất trong các loài thú, chiên còn là loài thú lấy lông để làm áo ấm có giá trị kinh tế rất cao. Trong Kinh Thánh, chiên được dùng làm biểu tượng để diễn tả về những người hiền lành và đạo đức. Và chính trong bài Tin Mừng hôm nay khi thánh Gioan so sánh Đức Ki-tô như một con chiên hiền lành và khiêm tốn.

Trước hết, Đức Ki-tô hiền lành và khiêm tốn khi Ngài xuống thế làm người để cho con người được trở nên con Thiên Chúa. Đức Ki-tô đến trần gian với sự vâng phục tột đỉnh, sống trong một gia đình đơn sơ nghèo hèn, chấp nhận sống như con người. Là Chiên Thiên Chúa, Đức Ki-tô đến trần gian mặc lấy xác phàm nhân loại, Người hạ mình xuống để con người được nâng lên, người trở nên nghèo hèn để cho chúng ta được giàu có, Người mang thân phận nô lệ để cho chúng ta được tự do. Và Đức Ki-tô là Người Tôi Tớ của Thiên Chúa được các ngôn sứ tiên báo, là Đấng sẽ tự hiến mình cho anh em. Người cũng là Con Chiên đích thực sẽ thay thế cho con chiên Vượt Qua. (Mc14,12).

Thứ đến, từ “Con Chiên” trong Tin Mừng của thánh Gioan hôm nay là hiện thân của sự thật: Đấng Cứu Thế đã hiến thân vì nhân loại như lời Ngài đã tuyên bố: “Không có tình yêu nào cao quý hơn bằng tình yêu của người hiến mạng sống vì người mình yêu” (Ga 15, 13). Đấng Cứu Thế là Đức Giê-su Ki-tô mà Gioan Tẩy Giả đã giới thiệu với các môn đệ của Ông: “Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian” ( Ga 1, 29 ). Chính Đức Ki-tô đã đổ máu ra trên thập giá để đền bù tội lỗi nhân loại, cứu chúng ta thoát khỏi cái chết đời đời.  Và để diễn tả cái chết hy sinh của Chiên Thiên Chúa, ngôn sứ I-sai-a đã viết:  “Đức Chúa đã đổ trên đầu người tội lỗi của tất cả chúng ta.  Bị ngược đãi, Người cam chịu đau khổ, chẳng mở miệng kêu ca; như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông, người chẳng hề mở miệng” (Is 53:6-7).

Kế đó, Chiên Vượt Qua là Đức Ki-tô trở nên một hình ảnh vô cùng sống động không chỉ trên đồi Can-vê chịu chung một số phận như hai người tử tội trên thập giá mà người đời cho là cái chết nhục nhã, nhưng đối với Người đó lại là vinh quang bất diệt không thể xóa nhòa. Hơn thế, ngay trên bàn thờ mỗi ngày Đức Ki-tô lại chịu sát tế một lần nữa khi linh mục truyền phép bánh và rượu trở nên Mình và Máu Đức Ki-tô để cho chúng ta chiêm ngắm và bái thờ. Ngoài ra vì yêu nhân loại   Đức Ki-tô Ngài đến trần gian không phải để đánh bóng chính mình, nhưng vì yêu con người, Đức Ki-tô đã chấp nhận tất cả để cứu con người khỏi vòng tội lỗi.

Sau cùng, đối với người Do Thái, hằng năm họ ăn lễ Vượt Qua một cách rất trọng thể để tưởng nhớ biến cố Chúa đã giải thoát cha ông họ ra khỏi ách nô lệ Ai Cập và dẫn đưa cha ông họ vào đất hứa. Phần chúng ta là những người Ki-tô hữu chúng ta hãy noi gương Chiên Vượt Qua của chúng ta, hãy ra đi để loan báo về tình thương của Người cho nhân loại. Bởi vì, yêu mến Đức Ki-tô không có nghĩa là miệng nói: “Lạy Chúa, lạy Chúa” mà còn phải bắt chước lối sống của Người là phục vụ người khác và không mong họ đền đáp lại mình. Yêu mến, đền đáp công ơn của Đức Ki-tô không chỉ nhận lãnh nhưng không những ân huệ cao quí của Người mà còn biết sống chia sẻ, quảng đại với hết mọi người, ngõ hầu phần thưởng mai sau sẽ dành cho chúng ta trên Nước Trời. Amen.

Giêrônimô Phạm Tiền

 

KHÔNG CÓ PHẢN HỒI

PHẢN HỒI BÀI VIẾT