Thứ Bảy, Tháng Mười 20, 2018
video

Bài Giảng Lễ Chúa Kito Vua Vũ Trụ

BTT xin gửi tới quý vị video bài giảng lễ Chúa Kito Vua Vũ Trụ. Do Đức Cha Phê rô Nguyễn Văn Khảm Thuyết...

Suy Niệm Chúa Nhật V Mùa Chay Năm B

Suy  Niệm Chúa Nhật V Mùa Chay Năm B Tác Giả : Giêrônimô Phạm Tiền - Tu Hội Sống Thánh Thể.  Free Cisco 210-260 Demo Is...

SÁCH NGHI LỄ AN TÁNG ẤN BẢN MỚI

UỶ BAN PHỤNG TỰ / HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM THÔNG CÁO PHÁT HÀNH SÁCH NGHI THỨC AN TÁNG *** Văn phòng Uỷ Ban Phụng Tự...
video

Bài Giảng Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm A- Tỉnh Thức Và Cầu Nguyện

BTT xin gửi tới quý vị Bài Giảng Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm A- Tỉnh Thức Và Cầu Nguyện - do Đức Cha...
video

Bài Giảng Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm A – Đức Cha Phê rô...

Bài Giảng Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm A - Đức Cha Phê rô Nguyễn Văn Khảm   https://youtu.be/FxKv4ku2PMs?list=PLboR3k72-E1jmxLVlWkGfs9Cju8Hp5wTlSale Discount Microsoft 70-483 Vce Dumps On Our...
video

Ngày 03.01.2016: Chúa Nhật – LỄ CHÚA HIỂN LINH

“Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người ” (Ga1, 19, 45) https://www.youtube.com/watch?v=Uy6_J-cnuUs Lạy...
video

[ Video ] Bài Giảng Chúa Nhật XVIII Thường Niên Năm C

BTt Xin gửi tới quý vị Video Bài Giảng Chúa Nhật XVIII Thường Niên Năm C của Đức Cha Phê rô Nguyễn Văn Khảm...
video

Bài Giảng Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ( 08.12)

Bài Giảng Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội- Đức Cha Phê rô Nguyễn Văn Khảm Thuyết Giảng https://youtu.be/3fG1kfXW75Y?list=PLboR3k72-E1jmxLVlWkGfs9Cju8Hp5wTlHigh Quality 220-901 Self Study UP...

Bài Suy Niệm Chúa Nhật XI Thường Niên Năm B

Bài Suy Niệm Chúa Nhật XI Thường Niên Năm B Tác Giả : Giêrônimô Phạm Tiền - Tu Hội Sống Thánh Thể Suy niệm: Mc 4,...

Tưởng nhớ một người anh em: Đức cha Giuse Vũ Duy Thống

https://www.youtube.com/watch?v=-aZch2YuhFk 1. Thứ Tư Lễ Tro, 1-3-2017, Hội Thánh phủ lên mình màu tím của sám hối và bắt đầu bước vào Mùa Chay thánh. Cũng...

FOLLOW

28FollowersFollow
3,773SubscribersSubscribe