Thứ Bảy, Tháng Mười 20, 2018

Suy Niệm Chúa Nhật XXVII TN Năm B

Suy Niệm Chúa Nhật XXVII TN Năm B Tác Giả : Giêrônimô Phạm Tiền - Tu hội sống thánh thể   Suy niệm: Mc 10, 2-12 Một đôi...

Suy Niệm Chúa Nhật XXVI TN Năm B

Suy Niệm Chúa Nhật XXVI TN Năm B Tác Giả : Giêrônimô Phạm Tiền – Tu hội sống thánh thể Suy niệm: Mc 9, 38-43.45.47-47 “Ai không...

Suy Niệm Chúa Nhật XXV TN Năm B

Suy Niệm Chúa Nhật XXV TN Năm B Tác Giả : Giêrônimô Phạm Tiền - Tu hội sống Thánh Thể Suy niệm: Mc 9, 30-37 Nếu những...

Bài Suy Niệm Chúa Nhật XXIV TN Năm B

Bài Suy  Niệm Chúa Nhật XXIV TN Năm B tác Giả : Giêrônimô Phạm Tiền - Tu Hội Sống Thánh Thể Suy niệm: Mc 8, 27-35 Có...

Bài Suy Niệm Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm B

Tác Giả : Giêrônimô Phạm Tiền - Tu Hội Sống Thánh Thể Suy niệm: Mc 7, 31-37 Trong những ngày vừa qua, ngôn ngữ Việt Nam...

Suy Niệm Chúa Nhật XXII TN Năm B

Suy Niệm Chúa Nhật XXII TN Năm B Tác Giả : Giêrônimô Phạm Tiền - Tu Hội Sống Thánh Thể Suy niệm: Mc 7, 1-8 Bộ tộc...

Bài Suy Niệm Chúa Nhật 21 Thường Niên – B

Bài Suy Niệm Chúa Nhật 21 Thường Niên - B Tác Giả : Giêrônimô Phạm Tiền - Tu Hội Sống Thánh Thể Suy niệm: Tương quan là...

Bài Suy Niệm Chúa Nhật XX Thường Niên Năm B

Bài Suy Niệm Chúa Nhật XX Thường Niên Năm B Tác Giả: Giêrônimô Phạm Tiến - Tu hội sống Thánh Thể Suy niệm: Ga 6,51-58 “Hạnh phúc...

Thánh Lễ Mừng Kính Đức Mẹ La Vang – Quan Thầy Ban Trang Trí...

Hồi 18h ngày 13.08.2018, tại linh đài La Vang Bác Trạch, Đức Ông Thomas Trần Trung Hà đã chủ sự Thánh Lễ trong thể...

Bài Suy Niệm Chúa Nhật XIX TN Năm B

Bài Suy Niệm Chúa Nhật XIX TN Năm B Tác Giả : Giêrônimô - Phạm Tiền - Tu Hội Sống Thánh Thể   Suy niệm: Ga 6,...

FOLLOW

28FollowersFollow
3,773SubscribersSubscribe