Thứ Tư, Tháng Mười Một 21, 2018

SUY NIỆM CHÚA NHẬT XXXII TN B.

Suy niệm: Mc 12, 38-44 “Tiền là tiên là phật là sức bật của lò so, là thước đo của lòng người”. Câu nói trên...

Suy Niệm Chúa Nhật XXVII TN Năm B

Suy Niệm Chúa Nhật XXVII TN Năm B Tác Giả : Giêrônimô Phạm Tiền - Tu hội sống thánh thể   Suy niệm: Mc 10, 2-12 Một đôi...

Suy Niệm Chúa Nhật XXVI TN Năm B

Suy Niệm Chúa Nhật XXVI TN Năm B Tác Giả : Giêrônimô Phạm Tiền – Tu hội sống thánh thể Suy niệm: Mc 9, 38-43.45.47-47 “Ai không...

Suy Niệm Chúa Nhật XXV TN Năm B

Suy Niệm Chúa Nhật XXV TN Năm B Tác Giả : Giêrônimô Phạm Tiền - Tu hội sống Thánh Thể Suy niệm: Mc 9, 30-37 Nếu những...

Bài Suy Niệm Chúa Nhật XXIV TN Năm B

Bài Suy  Niệm Chúa Nhật XXIV TN Năm B tác Giả : Giêrônimô Phạm Tiền - Tu Hội Sống Thánh Thể Suy niệm: Mc 8, 27-35 Có...

Bài Suy Niệm Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm B

Tác Giả : Giêrônimô Phạm Tiền - Tu Hội Sống Thánh Thể Suy niệm: Mc 7, 31-37 Trong những ngày vừa qua, ngôn ngữ Việt Nam...

Suy Niệm Chúa Nhật XXII TN Năm B

Suy Niệm Chúa Nhật XXII TN Năm B Tác Giả : Giêrônimô Phạm Tiền - Tu Hội Sống Thánh Thể Suy niệm: Mc 7, 1-8 Bộ tộc...

Bài Suy Niệm Chúa Nhật 21 Thường Niên – B

Bài Suy Niệm Chúa Nhật 21 Thường Niên - B Tác Giả : Giêrônimô Phạm Tiền - Tu Hội Sống Thánh Thể Suy niệm: Tương quan là...

Bài Suy Niệm Chúa Nhật XX Thường Niên Năm B

Bài Suy Niệm Chúa Nhật XX Thường Niên Năm B Tác Giả: Giêrônimô Phạm Tiến - Tu hội sống Thánh Thể Suy niệm: Ga 6,51-58 “Hạnh phúc...

Bài Suy Niệm Chúa Nhật XVIII Thường Niên Năm B

Bài Suy Niệm Chúa Nhật XVIII Thường Niên Năm B Tác Giả : Giêrônimô Phạm Tiền - Tu Hội Sống Thánh Thể   Suy niệm: Ga 6,...

FOLLOW

28FollowersFollow
3,773SubscribersSubscribe