Thứ Bảy, Tháng Mười 20, 2018

[ Rip ] Xin Cộng Đoàn Hiệp Thông Cầu Nguyện cho Linh Hồn Cụ...

Trong niềm tín thác vào Lòng Thương xót và sự Phục Sinh của Ngôi Hai Chí Thánh, BTT Đền Thánh Bác Trạch xin được...

Rip ] Cáo Phó: Xin Cộng Đoàn Cầu Nguyện Cho Linh Hồn GiêRôNiMô Phạm...

Trong niềm tin vào sự phục sinh của Chúa Kito. Truyền thông Đồng Hương Chúng con xin Kính báo tới Cộng đoàn. Ông : HIERONIMO...

[ Rip ] Xin Cộng Đoàn Hiệp Thông Cầu Nguyện Cho Linh Hồn Em...

Trong niềm tin vào sự phục sinh của Chúa Ki-tô Ban Truyền Thông Đền Thánh Bác Trạch xin kính báo : EM Giê rô ni...

[ Rip] Xin Cộng đoàn cầu nguyện cho BÀ Maria Nguyễn Thị Đượm (...

Trong niềm tin vào sự phục sinh của Ngôi Hai Chí Thánh là Đức Giê su Kito, Ban TRuyền Thông Đền Thánh Bác Trạch...

[ Rip] Xin Cộng đoàn cầu nguyện Cho Linh Hồn Cụ Cố Philumena Nguyễn...

Trong niềm tin vào sự phục sinh của Chúa Kitô. Chúng con xin Kính báo tới Cộng đoàn. Cụ Cố Philumena Nguyễn Thị Nga (Tên...

[ Rip – Cáo Phó ] Xin Cộng Đoàn Hiệp Thông Cầu Nguyện Cho...

Trong niềm tin vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, ban Truyền Thông Đền Thánh Bác Trạch xin kính báo : Ông Giêrônimô Trần Thế...

[ Rip- Cáo Phó ] Xin Cộng Đoàn Cầu Nguyện Cho Linh Hồn Ông...

Trong niềm tin vào sự phục sinh của Chúa Ki-tô , BTT Đền Thánh xin kinh Báo : Ông Giêrônimô : Trần Thanh Đài Sinh Năm...

[ Rip] Xin Cộng Đoàn Cầu Nguyện Cho Linh Hồn Cụ Philumena Nguyễn Thị...

Trong niềm tin vào sự phục sinh của Đức Giê Su Ki Tô, ban truyền thông Đền Thánh Bác Trạch xin kính báo với...

[Rip] Xin Cầu Cho Linh Hồn Ông Hieronimo Trần Pháp mới qua đời

Trong niềm tin sự phục sinh của Đức Kito, BTT Đền Thánh Bác Trạch xin Kính Báo: Ông Hier: Trần Pháp Sinh năm 1935. tại Giáo...

[ Rip – Cáo Phó ] Xin Cộng Đoàn Hiệp Thông Cầu Nguyện Cho...

Trong niềm tin vào sự phục sinh của Chúa Kitô , ban Truyền Thông Đền Thánh Bác Trạch xin kính báo :  Bà Philumena Phạm...

FOLLOW

28FollowersFollow
3,773SubscribersSubscribe