Thứ Bảy, Tháng Mười 20, 2018

[ Rip] Xin cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn cụ Philumena...

Trong niềm tin vào sự phục sinh của Đức Giêsu - Kitô , ban truyền thông Đền Thánh Bác Trạch xin kính báo : Cụ...

[ Rip – Cáo Phó ] Xin Cộng Đoàn Hiệp Thông Cầu Nguyện Cho...

Trong niềm tin vào sự phục sinh của Chúa kito, Ban Truyền Thông Đền Thánh Bác Trạch xin Kính báo : Cụ Trùm Philumena Nguyễn...

[ RIP – Cáo Phó ] Xin Cộng Đoàn Hiệp Thông Cầu Nguyện Cho...

Trong niềm tin vào sự phuc sinh của Chúa Ki tô , Ban Truyền Thông Đền Thánh Bác Trạch xin kính báo : Cụ Philumena...

[ Rip – Cáo Phó ] Xin Cộng Đoàn Hiệp Thông Cầu Nguyện Cho...

Trong niềm tin vào sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô , Ban Truyền Thông Đền Thánh Bác Trạch xin kính báo : Cụ Trùm...

[ Rip – Cáo Phó ] Xin Cộng Đoàn Hiệp Thông Cầu Nguyện Cho...

Trong niềm tin vào sự phục sinh của Chúa Giê su - Ki Tô , Ban Truyền thông Đền Thánh Bác Trạch xin kính...

[ Rip – Cáo Phó ] Xin Cộng Đoàn Hiệp Thông Cầu Nguyện Cho...

Trong niềm tin vào sự phục sinh của Chúa Ki-tô, Ban Truyền Thông Đền Thánh Bác Trạch xin kính báo : Cụ Giêrônimô Nguyễn Văn...

[ Rip – Cáo Phó ] Xin Cộng Đoàn Hiệp Thông Cầu Nguyện Cho...

Trong niềm tin vào sự phục sinh của Chúa Kito - Ban Truyền Thông Đền Thánh Bác Trạch xin kính báo : Cụ Philumena Trần...

[ Rip – Cáo Phó ] Xin Cộng Đoàn Hiệp Thông Cầu Nguyện Cho...

Trong niềm tin vào sự phục sinh của Chúa Kitô , ban Truyền Thông Đền Thánh Bác Trạch xin kính báo :  Bà Philumena Phạm...

[ Rip – Cáo Phó ] Xin Cộng Đoàn Cầu Nguyện Cho Linh Hồn...

Trong niềm tin vào sự phục sinh của Chúa Ki tô , Ban Truyền Thông Đền Thánh Bác Trạch xin kính báo : Ông Giêrônimô...

RIP- ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC PHAOLO BÙI VĂN ĐỌC QUA ĐỜI TẠI ROMA

  Sáng thứ ba, 6 tháng 3 năm 2018, Đức Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám Mục Giáo Phận Sàigòn, đã qua đời...

FOLLOW

28FollowersFollow
3,773SubscribersSubscribe