[ RIP – CÁO PHÓ ] Xin Hiệp Thông , Cầu Nguyện Cho Bà Philumena Ngô Thị Riềm . Tại Giáo Khu III – Đền Thánh Bác Trạch Mới Qua Đời

0
751

Trong niềm tin vào sự phục sinh của Đức Kitô , Ban Truyền Thông Đền Thánh Bác Trạch xin kính báo :

Bà : Philumena Ngô Thị Riềm

Sinh Ngày 20 -10 -1974

Tại Giáo Khu III , Đền Thánh Bác Trạch

Được Chúa gọi về hồi 2h15′ ngày 14.05.2019

Hưởng Ơn Chúa nơi trần thế 46 Tuổi

Vậy Chúng con xin kính báo để quý Đấng Bậc , Quý Cộng Đoàn được biết để hiệp dâng cầu nguyện cho linh hồn bà Philumena sớm được hưởng vinh phúc nước trời !

KHÔNG CÓ PHẢN HỒI

PHẢN HỒI BÀI VIẾT