[ Tin Buồn ] Cha Giuse Phạm Đình Phùng . Linh Mục Phụ Tá Giáo Xứ Đền Thánh Bác Trạch Đã An Nghỉ Trong Chúa

0
668

Tin Buồn

Trong Niềm Tin Vào Đức Kitô Tử Nạn Và Phục Sinh

Ban Truyền Thông Đền Thánh Bác Trạch Xin Được Kính Báo.

Cha Giuse Phạm Đình Phùng

Linh Mục Phụ Tá Giáo Xứ Đền Thánh Bác Trạch Đã Được Chúa Gọi Về .Vào Hồi 18h20′ Ngày 29 – 11 – 2018 Tại Đền Thánh Bác Trạch .

Vậy Ban Truyền Thông Xin Được Kinh Báo Tới Quý Đấng Bậc Và Cộng Đoàn Gần Xa . Hiệp Lời Cầu Nguyện Cho Cha Giuse Chóng Được Hưởng Nhan Thánh Chúa.

Chương Trình Tang Lễ Của Cha Giuse Chúng Con Sẽ Cập Nhật Sau .

Trong hình ảnh có thể có: 15 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, đám đông và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang ngồi và giày

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang ngồi

KHÔNG CÓ PHẢN HỒI

PHẢN HỒI BÀI VIẾT